sliderimage

Blog -KK bity

Pri dokončovaní tejto internetovej stránky, sme chceli vytvoriť priestor, kde by boli uvedené rôzne novinky, názory alebo projekty.

Pravidelné prevádzkovanie bogu je však samozrejme časovo náročné.

Určite sa nám nepodarí pravidelne náš blog viesť.

Eventuálne sa nebudú zobrazovať v pravidelnom časovom intervale správy a texty len k téme informatika.

Dátum28. Január 2014
kategórieKK-Bits