sliderimage 0

Distribúcia informácií

Multiprojektový systém informácií implementovaný v rámci hotelovej siete Kremslehner.

  • Kontakt pre manažment
  • Poradenstvo na webových stránkach
  • Manažment noviniek, nových záznamov
  • Systém pre správu obrázkov
  • Masová korešpondencia mailom z prehliadača alebo severe SMTP.

Riadenie masovej korešpondencie Javascript je kontrolované s nevyhnutnými prestávkami.

 

Hotel Kremslehner

ZákazníkHotelová sieť Kremslehner
Uvoľnite2006