sliderimage

Internetová stránka zábavného parku Prater vo Viedni.

Už viac ako 10 rokov spravujeme internetovú stránku www.prater.at.

Rozsah našich úloh obsahoval nasledujúce body:

  • medzičasom sa vytvorila 4. verzia internetovej stránky
  • všeobecná denná údržba a vývoj nových funkcií
  • online marketing internetovej stránky
  • edičná činnosť
  • Organizácie /akvizície, tvorba a vyhodnodnocovanie výherných súťaží a prieskumy/

Prater.at Datenbank /Databázy

Databáza obsahuje viac ako 2000 redakčných správ,  4000 tlačových správ a celý rad záznamov s jednotlivými videami.
Okrem toho, prostredníctvom databázy, ktorá obsahuje  viac než 100 000 kusov obrazovej dokumentácie, je možné vyhľadať individuálne obrázky pre ukladanie dát a výkonov.

 


Vyhľadávanie z obrazovej dokumentácie na http://bilder.prater.at

Prater.at Redaktionssystem /Redakčný systém (tvorba textu)

Táto stránka obsahuje kompletný systém individuálnych správ, prostredníctvom ktorých sa dajú upravovať dáta na internetovej stránke. Má zabudovaný prepracovaný právny systém, pomocou ktorého redaktori Adminu ako aj prevádzkovatelia v Pratri môžu vždy s rôznymi právami jednoduchým spôsobom spracovať naživo svoje dáta.

Prater.at Features /Funkcie

Táto stránka obsahuje radu funkcií - interaktívnych funkcií. V niektorých prípadoch (požiadavkách) je možné požiadať o synchronizáciu cien a obrázkov s databázou Prater (platné pre obidva smery).

Prater.at Werbung /Reklama

Naša stránka je plne komerčná.
Hladáme parnterov na sprostredkovanie výherných hier a reklamných partnerov.

Prevádzka

Počas sezóny rátame  asi s 3000 návštevníkmi stránky denne, čo predstavuje cca 18.000 zobrazených stránok.
V dňoch okolo 1. mája a pri príležitosti iných akcií v Pratri, stránku naštívi viac ako 10 000 ľudí denne.

www.prater.at

ZákazníkMilan Brantusa
Viedenské združenie v Prátri "Praterverband"
Uvoľnite2002
Linkwww.prater.at

podobné projekty

krytie: Virtuálna prehliadka v Prateri

Virtuálna prehliadka v Prateri

Úžasná virtuálna prehliadka vo viedenskom Prátri, celkovo je k dispozícií 37 fotografií (záberov), ktoré je možno otočiť o 360° stupňových.

krytie: prater.at | Offline Manager

prater.at | Offline Manager

Nástroj pre spracovanie rozsiahlej internetovej databázy prater.at.

krytie: www.pratercard.at

www.pratercard.at

Zhotovenie internetovej stránky projektu "Pratercard" Internetová stránka má systém správ v rámci KKBits Mobile Engine ,