sliderimage

KKBits Questionengine

KKBits Questionengine bolo vyvinuté v prvej verzii v roku 2004.

Daný online dotazník Tool je komplexný nástroj, ktorý ponúka veškeré vlastnosti systému Online dotazníka a v produktívnom nasadení sa nachádza už od roku 2004. Tento systém online dotazníka sa neustále ďalje vyvíja a optimalizuje.

Komplexný zoznam vlastností:

  • mandátu schopný na dvoch úrovniach
  • celková dizajnová kontrola pre mandantov v Backende a v dotazníku
  • množstvo typov otázok
  • logicky programovateľné otázky
  • interný emilový odosielací systém a spravovateľský tool
  • spavovanie mandantov a dizajnu
  • extrémne detailné možnosti vyhodnocovania. ...Vyhodnocovania môžu prebiehať na základe ľubovoľného množstva kombinácií otázok a vlastností.
  • automatizované zhodnotenie XLS a PDF export

Liste Fragebögen

Liste Fragebögen

Liste Fragebögen

Liste Fragebögen

Auswertung

Obrazovka pre definovanie hodnotenie

Obrazovka pre definovanie hodnotenie

 

 

 

Komplexný online dotazník

ZákazníkMnožstvo mandantov
Uvoľnite2004 - Heute
Dohromady bolo vykonaných pomocou KKBits Questionengine 500 produktívnych dotazníkov.
V dátovej bankse sa dohromady nachádza približne 300 000 odpovedí.
Rôzne správy v časopisoch a mediách vychádzajú z odpovedí nášho systému.
EuroSearch dialog Markforschungs gmbH disponuje pomocou KKBits Queastionengine nespočetné množstvo zvučný projektov

podobné projekty

krytie: KKBits Mobile Engine

KKBits Mobile Engine

KKBits Mobile Engine je mandátu schopný CMS, ktorý po dlhom čase vývoja ponúka všetky výhody veľkého a známeho Open-S

krytie: Anketa v rámci Európy členov a zamestnancov

Anketa v rámci Európy členov a zamestnancov

V rámci celej Európy boli sezónnymi členmi a zamestnanci realizované rôzne ankety zamerané na sieť fitnes štúdií Holme

krytie: Euro prieskum | Questionengine

Euro prieskum | Questionengine

Euro prieskum | Questionengine je založený na KKBits Questionengine . Tento online anketový nástroj je komplexný prostriedok, ktorý umožňuje ľubo