sliderimage

Obchod s textilom - Viedeň | online obchod

Tento internetový obchod sa vyznačuje mimoriadne sofistikovaným automatizovaným sťahovaním dát.

Rôzne XML súbory sú sťahované automaticky a logicky spracované.
Zábery (obrázky) sa spracúvajú a sťahujú na základe súborov XML ako aj súborov XML´s.

Implementácia bola vykonaná na základe KKBits Mobile Engine a nami príslušných obchodných modulov.

K dispozícii existujú rôzne rozhrania pre správu dát, zákazníkov, platieb a objednávok.
Boli implementované rôzne funkcie:

  • Rozmanitosť platobných metód.
  • Štruktúrované riadenie objednávok.
  • Na dátovú štruktúru je orientovaná informácia k objednávke.
  • Elektronické zúčtovanie dát je určené pre účtvoníctvo.
  • Presnejšie povedané, automatické spracovanie dát je možno importovať od dodávateľov.
  • Pre dodávateľa je vytvorený špeciálny dodávateľský systém.
  • K dodávateľovi je sprístupnený automatický prevodný príkaz .

 Domáce

 

 

Vozík

Potvrdenie objednávky.

Zadajte fakturačnú adresu.

Všetky základné platobné rozhranie a semi-automatizované bankový prevod boli vykonané.

podobné projekty

krytie: KKBits Webshop

KKBits Webshop

KKBits Webshop je všetko zahrňujuci Shop softvér vypracovaný pre Mobile Engine.