sliderimage

B.Times | Účtovný program

B.Times je program pre správu a vyúčtovanie cenovo odlišných výrobkov a zariadení, v spojení s časom.
B.Times program sa vyznačuje extrémne jednoduchým a intuitívnym ovládaním.

 • Kniknutím na tlačítko sa zobrazia všetky externé zariadenia, vrátene informácií o zostávajúcom čase a nákladoch, ktoré sú s tým spojené.
 • Program ponúka pragmatické a jednoduché využitie rôznych funkcií, ktoré sú individuálne nastaviteľné.
 • Veľké množstvo funkcií a pracovné postupy môžu byť upravené individuálne.
 • Program poskytuje interné štatistiky a funkciu hodnotenia.
 • Export a import dát a nastavení je jednoduché a kompaktné.
 • Program podporuje systém registračných pokladní na strane zákazníkov a prevádzkovateľov.Tlačiareň môže byť použitý v OPOS Ukradnúť módu, alebo cez štandardné ovládače Windows
 • B.Times je kompatkný pre všetky operačné systémy Windows od 98 a vyžaduje si nízke zdroje systémových dát.

Zadanie cenových relácií.

Aká je základná funkcia B.Times?

 • Princíp B. Times spočíva v tom, že zákazníkovi sa automaticky odpočítava čas od doby prenájmu.
 • V prípade ak zákazník vráti predmet prenájmu prevádzkovateľovi, ukončí sa proces prenájmu a systém vypočíta náklady spojené s prenájmom na základe predmetu prenájmu, ceny a dĺžky (doby) prenájmu.
 • Pre prevádzkovateľa nie je potrebné viesť si informácie o čase, kde sa momentálne predmet prevádzky nachádza, číslo zariadenia a podobné informácie.

B.Times kompletne preberá vedenie všetkých týchto úloh.

Stačí len málo stlačení klávesnic, zvolte si produkt a spustí sa príkaz (objednávka)

Zrušiť alebo ukončiť aktuálnu cenu.

Doba (prenájmu)bola ukončená a ešte nebola zaplatená.

Pre každú funkciu v B.Times programe môže byť každý kľúč definovaný.
V dôsledku toho, sa B.Times program môže ovládať pomocou tlačidiel s klávesnicou.
Okrem toho, B.Times program disponuje plnohodnotným  dotykovým displejom.
B.Times program  zároveň možno ovládať pomocou myši.

Základné nastavenie - príslušné vyučtovanie

Archívne a štatistické funkcie môžu byť voliteľne prispôsobené a konfigurované.

 

Testovacie výpočty

B.Times je dokonalý účtovný softvér určený pre všetky oblasti, v rámci ktorých sa veci, služby poskytujú /prenajímajú na základe času-doby prenájmu.

 

Účtovný softvér určený na prenájom športového a rekreačného zariadenia.

Uvoľnite2009
PlatformVarious versions of Windows
B.Times je ideálny program, ktorý poskytuje komplexné informácie o prenájme športových a rekreačných zariadení, ako sú:

 • požičovňa bicyklov

 • požičovňa lodí

 • tenisové kurty a haly na hru pingpongu

 • bowlingové a biliardové haly

 • mini golfových ihrísk

 • ... forma faktúry (zúčtovania)sa vystaví na základe predmetu prenájmu (pôžičky)
B.Times program sa využíva už niekoľko rokov a je dosť stabilný.

podobné projekty

krytie: POS sieť pokladničného systému

POS sieť pokladničného systému

Ide o plne funkčný systém pri zapojených viacerých POS pokladní v rámci siete POS.

krytie: Systém registrácie čásu - X-Times

Systém registrácie čásu - X-Times

X-Times je sieťou podmienený systém registrácie času. Základné funkcie zamestnanci sú (podľa potreby v rôznych inštalá

krytie: prater.at | Offline Manager

prater.at | Offline Manager

Nástroj pre spracovanie rozsiahlej internetovej databázy prater.at.