sliderimage 0

Karta Práter | Desktop Software

V rámci softvéru Desktop pre kartu Práter existujú 3 rôzne softwérové produkty, pričom všetky tri produkty sú vybudované na základe princípu rovnakej schémy.

Jedná sa o softvérový program pre klientov v Prátri (alebo mimo Prátru) - je to program, čo je inštalovaný v samooblušných zariadeniach jednotlivých atrakcií alebo predajní.

Sieťová komunikácia

Softvér komunikuje so serverom na princípe veľmi špecifického kódovania. Server diktuje klientom rôzne postupy a hesla. Rovnako ako v rôznych Prater POS prístup k rôznym hardware a pripojenie k internetu, je tu zvýšená potreba úrovne bezpečnostnej politiky. 

Konfigurácia

Na tento softvér sa môžu vytvoriť rôzne prevedenia a je široko konfigurovateľný.
Jeden kiosk (stánok) v uzamknutom systému je, ako prídavný modul existujúcich účtovných programov, alebo sa použije ako jednoduchá aplikácia v systéme Windows.


Použiteľnosť / Vlastnosti

Tento softvér je veľmi jednoduchý. Prevádzkovateľ vidí presne len to, čo potrebuje vidieť. Rad praktických funkcií pre automatickú fakturáciu a predajné zastúpenie zabezpečiť hladkú prevádzku pre operátorov a zákazníkov.
Softvér chápe rokovania s viacerými RFID čítačkami.
Existuje tu možnosť - že klient môže využiť tzv. zákaznícke monitorovanie a POS tlačiarne.
Všetky softvérové ​​komponenty majú plne funknčný dotykový displej.
 

Softvérové ​​prvky

K dispozícii sú 4 základné verzie Windows softvér, ktoré majú rovnakú štruktúru a môžu pritom prevziať celkom odlišné úlohy.
Jedná sa o programy MS-Windows, ktoré bežia na všetkých aktuálnych verziách.

  • Administrátor  (sú tu poskytnuté karty Administrátora)
  • Stánok (zúčtovací softvér)
  • Predajňa (softvér pre nabíjanie kreditu)
  • Softvér určený pre samoobslužné zariadenie

Správa softvéru

S týmto programom sa distribujú (dodávajú) práva administrátorov na kartu. Táto Admin karta slúži predovšetkým na riadenie a konfiguráciu funkcií sietí klienta a na pridanie atrakcií a predajní.

Kiosk (stánok) softvér

Jedná sa o zúčtovací program. Na severi je možné uskutočniť konfiguráciu jednotlivých atrakcií s rôznymi vlastnosťami (cena, operátor, typ).  Na strane klienta je pridelená (priradená) karta Administrátora s jednou alebo viacerými atrakciami, pričom na strane klienta sa funkcie dajú nastaviť a nakonfigurovať. Zúčtovanie sofvéru nastanie ako klient stiahne všetky server-side, zároveň sa zúčtujú všetky relevantné nastavenia a dochádza k celkovému zúčtovaniu.
Pre stravovacie zariadenie je k dispozícií mierne upravená transakcia (činnosť). Tu je možné zadefinovanie slobodnejšieho výberu.

Miesto predaja (predajňa)

V mieste predaja je možné nabiť kredit na kartu, na mieste a v hotovosti a zároveň je možné odpísať v plnej výške všetky druhy poukážok. Rovnako ako u kiosku (stánku) softvér jednotlivých predajných miest so všetkými funkciami, ktoré majú byť vytvorené na serveri pre klienta sú spojené s admin kartou.
Postup a overovania na mieste predaja tak môže byť nakonfigurované univerzálne.

Samoobslužné zariadenia

U terminálov a debetných terminály, sme vyvinuli vlastnú verziu softvéru. Tu si zákazník môže tlačiť súvisle Prater karty, cestovné lístoky. S týmito pojmami, operátor nemá vôbec žiadne ďalšie náklady na Prater kartu.
Na základe tejto požiadavky je k dispozícií samo vyvinutý terminál.
V súčastnej dobe sme vytvorili samooblužné zariadenie na kontrolu bankoviek, ktoré je možné využiť pre účely samostatného zúčtovania.

Ručné APP

Ako malé a kompaktné debetné riešenie je softvér pre Windows CE
Tu nájdete podrobnejšie popisy pre tento projekt tu.
 

Pridaný modul miestneho vyúčtovania.

Ako pridaná hodnota exsituje tu zároveň aj dodatočný model, ktorý slúži pre správu a vyúčtovanie predaja kariet Práter.
Kliknite tu pre podrobný opis pre tento projekt

 

Softvér PC Desktop

ZákazníkViedenská skupina "Praterverband"
Uvoľnite2007
Linkwww.pratercard.at
PlatformVarious versions of Windows

podobné projekty

krytie: Celková prehľad o karte Práter

Celková prehľad o karte Práter

Bezhotovostná platobná metóda karty Práter v Prátri.
Technická koncepcia a implementácia je 100% v KKBits.

krytie: Karta Práter- správa, vedenie

Karta Práter- správa, vedenie

Systém je riadený na báze prehliadača pre Prater karty. Práter karta je celkovo komplexný systém s mnohými prvkami. Tento syst&eacu

krytie: POS sieť pokladničného systému

POS sieť pokladničného systému

Ide o plne funkčný systém pri zapojených viacerých POS pokladní v rámci siete POS.