sliderimage 0

POS sieť pokladničného systému

Ide o plne funkčný systém pri zapojených viacerých POS pokladní v rámci siete POS.
Môže byť pripojený k softvéru Pratercard, tento program funguje ako samostatný systém POS pre viacero kás POS súbežne.
Bez softvéru Pratercard, tento modul funguje ako samostatný POS systém.

POS pokladne sa synchronizujú prostredníctvom rôznych technológií s hlavným serverom.
Z daného systému je možné vyhodnotiť všetky dáta.

Príjem v rámci POS pokladní sa synchronizje prostredníctvom jednotlivých technológií s databázovým serverom.

Zhrnutie

 • Všetci zamestnanci sú s RFID karta (alebo akéhokoľvek RFID čip) registrovaní v systéme.
 • Pre nastavenie registrovanej karty zamestnanca je potrebné kartu priložiť na čítačku, systém sa prepne do režimu lokálneho POS-modulu.Inak sa systém nachádza v module Pratercard.
 • Režim Pratercard môžu byť úplne odstránený alebo zakázaný.
  Systém bude spustený v tomto prípade ako samostatný systém POS pokladní.
 • Všetky jednotlivé POS pokladne sa synchronizujú naprieč rôznymi technológiami s hlavným serverom.
 • Všetky rezervácie sú vždy  detailne uložené na serveri.
 • Pomocou tohto programu sa vyhodnocujú informácie v rámci jednotlivých štruktúr, infomácie sa triedia, zoskupujú a následne vyhodnocujú.
 • Podľa tohto systému je možné porovnávať informácie podľa  mesiacov, týždnou, dní, rokou, jednej alebo viacerých POS pokladní, zamestnanci, pracovné hodiny, (...), jednotlivo alebo v kombinácii so skupinou, zároveň sa dané informácie dajú podľa toho aj zobraziť.
 • Ak je to nutné, tak grafické znázornenie je možné  vytvoriť priamo v analýze.
 • Existuje celý rad možností pre export do rôznych formátov.
 • Existuje tu možnosť exportovania dát v rámci smernice z roku 2012, ktorá bola vydaná rakúskym Finančným úradom.
 • Program spĺňa smernicu 2012, ktorá bola vydaná rakúskym Finančným úradom.

Vyhodnotenie programu

Umiestnenie POS a ceny sú uvádzané v rôzne podrobnosti

Prostredníctvom registrovaných zamestnancov karty, systém sa automaticky prepne do režimu lokálneho ovládania fakturačnú alebo prepínači po odstránení tejto karty v režime Pratercard. Tu bude teraz mať miestnej rezervácie.

Je možné, v súlade so smernicou dáta z pokadní z roku 2012 exportovať daňovému úradu v Rakúsku.

Správy je možné exportovať do rôznych formátov

Príjem z iného POS pokladní.

Softwarový modul pre Prater Card

ZákazníkSpoločnosť "Liliputbahn" v Prátri.
UvoľniteSaison 2011
PlatformaRôzne verzie systému Windows


podobné projekty

krytie: Order-Control

Order-Control

Order-Control ist ein allumfassendes Registrierkassensystem mit vielen einzigartigen Funktionen. Unter verschiedenen Buchungsmodis werden unterschiedliche Registrierkassen-Grundfun

krytie: Systém registrácie čásu - X-Times

Systém registrácie čásu - X-Times

X-Times je sieťou podmienený systém registrácie času. Základné funkcie zamestnanci sú (podľa potreby v rôznych inštalá

krytie: B.Times | Účtovný program

B.Times | Účtovný program

B.Times je program pre správu a vyúčtovanie cenovo odlišných výrobkov a zariadení, v spojení s časom. B.Times program sa vyznačuje