sliderimage 0

Systém registrácie čásu - X-Times

X-Times je sieťou podmienený systém registrácie času.

Základné funkcie

 • zamestnanci sú (podľa potreby v rôznych inštaláciách) v počítačovom softvéry zaregistrovaní a prostredníctvom siete sú dáta zosynchornizované na rôzne odtlačky skenujúice stanice.
 • na jednom skeneri sú zoskenované jedny alebo viaceré prsty jedného zamestnanca.
 • Softvér X-Time rozdelí pri nasledujúcom Syncu dané skeny odtlačkov na všetky pridružené stanice skenerov odtlačkov
 • príchody a odchody zamestnancov sa na rôznych skeneroch odtlačkov zosynchronizujú, vyhodnotia a potom sa okamžite objavia na všetkých inštaláciách počítačového softvéra a online platformách zamestnancov
 • Keď sa nainštaluje centrálny server na internete, (alebo iným spôsobom sprístupní online) môže sa softvér pomocou viacerých LANov plne zosynchronizovať
 • okrem toho ponúka softvér online platformu, kde si môžu zamestnanci kedykoľvek prezrieť chránené oblasti a všetký dáta

Funkčná schéma

Funkčnosť softvéru:

 • kompletné vedenie zamestnancov s rôznymi kmeňovými dátami a fotografie
 • automatický výpočet zostatku dovolenky k aktuálnému času.
 • aktuálny stav dovolenky, voľno, práce-neschopnosť z dôvodu choroby, dobré alebo mínus hodín pre všetkých zamestnancov v jednom praktickom zozname.
 • plný prístup zamestnancov ku všetkým dátam cez webové rozhranie s jednotlivými vstupmi.
 • možnosti výstupov (exortov) v rôznych formátoch.
 • štrukúra na prvej strane je určená pre čítanie a písanie v rámci programu.
 • synchronizácia je kompaktná pre všetky dáta vo všetkých smeroch.
 • rôzne varovanie pre nesplnenia alebo nesprávneho zadania úlohy zamestnancov.
 • rôzne administratívne úlohy na spracovanie rezerváciu.
 • pohodlná inštalácia

Časové údaje pre zamestnancov, vrátane exportných funkcií (OO, Excel, CSV, PDF)

Pracovná doba, dovolenka, náhradné čas a pracovnej neschopnosti za všetkých zamestnancov v jednoduchom zozname.

Kmeňové dáta o zamestnancovch, priamo z tejto forme zmluvy môžu byť prevedené na nijaký prst skenovanie siete pre snímanie prsta.

Podrobná štruktúra práv kontrolovaných čítať a písať prístup k dátam.

Podrobný zoznam všetkých časových údajov všetkých zamestnancov. Opäť platí, že s vývoznými funkcií do rôznych formátov.

PDF-Export

 

Plne automatický systém, ktorý funguje na princípe odtlačkov prstov.

ZákazníkSpoločnosť "Liliputbahn" v Prátri
Uvoľnite2012
LinkXTimes.eu
PlatformVarious versions of Windows
podobné projekty

krytie: POS sieť pokladničného systému

POS sieť pokladničného systému

Ide o plne funkčný systém pri zapojených viacerých POS pokladní v rámci siete POS.

krytie: B.Times | Účtovný program

B.Times | Účtovný program

B.Times je program pre správu a vyúčtovanie cenovo odlišných výrobkov a zariadení, v spojení s časom. B.Times program sa vyznačuje

krytie: Karta Práter | Desktop Software

Karta Práter | Desktop Software

V rámci softvéru Desktop pre kartu Práter existujú 3 rôzne softwérové produkty, pričom všetky tri produkty sú vybudova